26 CZERWCA 2019 / ŚRODA

11:20

I SESJA PLENARNA

CYFROWE USŁUGI PUBLICZNE: NOWE ROZDANIE – PZIP 2019-2021

Prowadzący:

Artykuł: Grzegorz Nawrocki (id: 55)

Wystąpienie:

Artykuł: Arthur Mickoleit (id: 34)
Tytuł wystąpienia: Digital government is not about putting services online. It is about changing the culture of administration
(tłumaczenie symultaniczne)
12:00

DEBATA

CYFROWE SYNERGIE NOWOCZESNEGO PAŃSTWA

Moderator:

Artykuł: Bartosz Paszcza (id: 3)

Paneliści:

Artykuł: Jacek Paziewski (id: 85)Artykuł: Przemysław Sypniewski (id: 71)Artykuł: Dr Ewa Janczar (id: 66)Artykuł: Dr Marcin Radziłowicz (id: 72)
13:00

OBIAD

14:00

SESJE RÓWNOLEGŁE

Bezpieczeństwo cyfrowe urzędów samorządowych: o krok od katastrofy

Prowadzący:

Artykuł: Dr Andrzej Kozłowski (id: 56)

Prezentacje:

Artykuł: Robert Kośla (id: 121)
Tytuł prezentacji: Budowanie kompetencji cyberbezpieczeństwa w administracji rządowej
Artykuł: Dr inż. Dominika Lisiak-Felicka (id: 13)
Tytuł prezentacji: Cyberbezpieczeństwo urzędów administracji samorządowej - wyniki badań
Artykuł: Tomasz Salachna (id: 24)
Tytuł prezentacji: Aspekty cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego

Dyskusja:

Artykuł: Dr hab. inż. Andrzej Białas (id: 31)Artykuł: Juliusz Brzostek (id: 65)Artykuł: Andrzej Krzyżanek (id: 39)Artykuł: Dr inż. Dominika Lisiak-Felicka (id: 13)Artykuł: Maciej Lindscheid (id: 45)

Cyfrowy rozwój gmin – synergia działań samorządów i lokalnych operatorów

Prowadzący:

Artykuł: Franciszek Matysik (id: 82)

Prezentacje:

Artykuł: Karol Skupień (id: 43)

Tytuł prezentacji: MiŚOT - nowe zjawisko na polskiej mapie inicjatyw ukierunkowanych na potrzeby lokalnych społeczności

Artykuł: Krzysztof Czuszek (id: 44)

Tytuł prezentacji: Prezentacja oferty MIŚOT dla lokalnych społeczności i lokalnych samorządów

Artykuł: Grzegorz Zawiślak (id: 119)

Tytuł prezentacji: Dobre lokalne praktyki współpracy samorządu z podmiotami ze środowiska MiŚOT

Artykuł: Sebastian Pycia (id: 46)

Tytuł prezentacji: Dobre lokalne praktyki współpracy MiŚOT z lokalnymi społecznościami

Dyskusja:

Artykuł: Tomasz Pacia (id: 47)Artykuł: Karol Skupień (id: 43)Artykuł: Sebastian Pycia (id: 46)Artykuł: Jarosław Szóstka (id: 120)

Smart City 3.0 Otwarte dane - bierny obywatel?

Prowadzący:

Artykuł: Szymon Ciupa (id: 6)

Prezentacje:

Artykuł: Krzysztof Izdebski (id: 10)
Tytuł prezentacji: Otwarte dane. Bolesne zderzenie rzeczywistości z hura optymizmem
Artykuł: Patrycja Szostok-Nowacka (id: 1)
Tytuł prezentacji: Upodmiotowiona wspólnota, bierny obywatel - o przyczynach braku aktywności komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym
Artykuł: Michał Ślósarz (id: 58)Artykuł: Jacek Trujnara (id: 51)
Tytuł prezentacji: Nowoczesne technologie w służbie miasta - geolokalizacja
Artykuł: Agata Miazga (id: 8)
Tytuł prezentacji: Otwierajmy razem dane publiczne

Dyskusja:

Artykuł: Agata Miazga (id: 8)Artykuł: Marcin Wojdat (id: 9)Artykuł: Wojciech Sańko (id: 23)Artykuł: Marcin Kazimierczak (id: 59)
16:00

PRZERWA KAWOWA

16:30

SESJE RÓWNOLEGŁE

Wspólna Infrastruktura Państwa a samorządowe usługi w chmurze. Koniec serwerów w urzędach?

Prowadzący:

Artykuł: Krzysztof Komorowski (id: 27)

Prezentacje:

Artykuł: Joanna Baranowska (id: 68)
Tytuł prezentacji: Chmura obliczeniowa w samorządach - korzyści i wyzwania
Artykuł: Tadeusz Osowski (id: 21)
Tytuł prezentacji: Z głową w chmurach. Implementacja chmury prywatnej dla dostarczania e-usług dla mieszkańców Warszawy

Dyskusja:

Artykuł: Joanna Baranowska (id: 68)Artykuł: Tadeusz Osowski (id: 21)Artykuł: Monika Małowicka (id: 125)

Zbigniew Gamza, sekretarz Wodzisławia Śląskiego


5G w polskich miastach - dylematy samorządowe

Prowadzący:

Artykuł: Dr Józef Orzeł (id: 69)

Prezentacje:

Artykuł: Dr Aleksander Sołtysik (id: 116)
Tytuł prezentacji: Podłączyć niepodłączonych – rola 5G w pokonywaniu przepaści cyfrowej
Artykuł: Dariusz Dobkowski (id: 62)
Tytuł prezentacji: Lepsze zarządzanie, lepsze warunki życia …lepsze miasto
Artykuł: Dr inż. Jacek Stępień (id: 94)
Tytuł prezentacji: Program ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi  (PEM) dla miasta Krakowa

Dyskusja:

Artykuł: Ryszard Hordyński (id: 61)Artykuł: Dr inż. Jacek Stępień (id: 94)Artykuł: Dr Aleksander Sołtysik (id: 116)

Standaryzacja cyfrowych usług publicznych: w poszukiwaniu konsensusu

Blok pod patronatem Centrum Usług Publicznych ITI EMAG w Katowicach

Prowadzący:

Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 33)

Prezentacje:

Artykuł: Jacek Paziewski (id: 85)
Tytuł prezentacji: Standaryzacja cyfrowych usług publicznych. Architektura Informacyjna Państwa
Artykuł: Dr Paweł A. Nowak (id: 4)
Tytuł prezentacji: Rzeczywistość samorządowych eUsług publicznych AD 2019


Dyskusja:
Standaryzacja usług cyfrowych. Czy porozumienie rząd - samorządy jest możliwe?

Artykuł: Agnieszka Aleksiejczuk (id: 50)Artykuł: Dr Paweł A. Nowak (id: 4)Artykuł: Dariusz Jędryczek (id: 15)Artykuł: Rafał Truszkowski (id: 41)Artykuł: Jacek Paziewski (id: 85)
18:30

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

20:00

INFO-KOLACJA W SOCREALU

W PAŁACU KULTURY I NAUKI

W programie m.in.:

  • kolacja
  • wykład „Informatyka czasów Józefa Stalina” – Zbigniew Rudnicki, Muzeum Komputerów i Informatyki w Katowicach
  • wjazd na taras widokowy na 30 piętrze PKiN

27 CZERWCA 2019 / CZWARTEK

09:00

SESJE RÓWNOLEGŁE

Cyfrowy przełom w szkole: znaczenie samorządów i działań oddolnych

Prowadzący:

Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 33)

Prezentacje:

Artykuł: Dr Maciej Jakubowski (id: 76)
Tytuł prezentacji: Nowe technologie w szkole: zło konieczne czy edukacyjna szansa?
Artykuł: Monika Skweres (id: 87)
Tytuł prezentacji: Transformacja środowiska pracy, kluczem do sukcesu - nowości w ofercie Client Solutions

Dyskusja:

Artykuł: Elżbieta Radwan (id: 60)Artykuł: Małgorzata Bebelska (id: 124)Artykuł: Dr Maciej Jakubowski (id: 76)Artykuł: Tomasz Łukawski (id: 77)Artykuł: Paweł Jagielski (id: 91)

Blockchain w administracji – widmo przyszłości czy świat realny?

Prowadzący:

Artykuł: Maciej Bułkowski (id: 22)


Prezentacje:

Artykuł: Piotr Rutkowski (id: 25)
Tytuł prezentacji: Czy miasta są gotowe na przełomowe technologie?
Artykuł: Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech (id: 2)
Tytuł prezentacji: Decentralizacja a blockchain
Artykuł: Dr Paweł Modrzyński (id: 57)
Tytuł prezentacji: Wykorzystanie blockchain w Centrach Usług Wspólnych

Dyskusja:

Artykuł: Piotr Rutkowski (id: 25)Artykuł: Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech (id: 2)Artykuł: Jakub Kachlicki (id: 83)Artykuł: Maciej Bułkowski (id: 22)Artykuł: Krzysztof Urbański (id: 53)Artykuł: Dr Paweł Modrzyński (id: 57)

Cyfrowa wartość dodana - nowe samorządowe koncepty

Prowadzący:

Artykuł: Dariusz Milka (id: 26)

Prezentacje:

Artykuł: Małgorzata Ratajska - Grandin (id: 18)
Tytuł prezentacji: A może zrobimy Hackathon? Społeczność IT na rzecz miast przyszłości 
Artykuł: Krzysztof Golubiewski (id: 52)
Tytuł prezentacji: Miasto i kolej – cyfrowa symbioza
Artykuł: Artur Wikar (id: 88)
Tytuł prezentacji: e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce
Artykuł: Maciej Kocięcki (id: 96)
Tytuł wystąpienia: Potencjał nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem
Artykuł: Michał Wojak (id: 97)
Tytuł prezentacji: „Let’s play” czyli jak tworzyć komunikację opartą o kontent video
10:30

PRZERWA KAWOWA

10:50

SESJE RÓWNOLEGŁE

Finansowanie programów cyfryzacji Państwa w nowej perspektywie budżetowej UE lat 2021-2027

Prowadzący:

Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 33)

Prezentacje:

Artykuł: Rafał Sukiennik (id: 78)
Tytuł prezentacji: Finansowanie programów cyfryzacji państwa w perspektywie budżetowej 2021-27
Artykuł: Agnieszka Aleksiejczuk (id: 50)
Tytuł prezentacji: Finansowanie programów cyfryzacji Państwa w nowej perspektywie budżetowej UE lat 2021-2027

Dyskusja:

Artykuł: Dr Michał Gramatyka (id: 54)Artykuł: Dr Michał Boni (id: 75)Artykuł: Agnieszka Aleksiejczuk (id: 50)Artykuł: Rafał Sukiennik (id: 78)Artykuł: Krzysztof Szubert (id: 81)Artykuł: Dr Tomasz Komorowski (id: 90)

Mieszkaniec jako interfejs cyfrowej przestrzeni miasta – Internet Rzeczy w praktyce

Prowadzący:

Artykuł: Leszek Maśniak (id: 20)

Prezentacje:

Artykuł: Remigiusz Wiśniewski (id: 16)
Tytuł prezentacji: Jak wykorzystując nowoczesne technologie uczynić nasze miasta lepszym miejscem do życia
Artykuł: Krzysztof Szydłowski (id: 80)
Tytuł prezentacji: Smart City, IoT 
Artykuł: Maciej Szafran (id: 122)
Tytuł konferencji: Od wizji do rzeczywistości Internet rzeczy dla inteligentnych miast

Dyskusja:

Artykuł: Remigiusz Wiśniewski (id: 16)Artykuł: Krzysztof Szydłowski (id: 80)Artykuł: Dr inż. Artur Kozłowski (id: 92)Artykuł: Maciej Szafran (id: 122)Artykuł: Karol Skupień (id: 43)

Polski emeryt w świecie smart cities. Cyfrowe miasta przyjazne starzeniu się

Prowadzący:

Artykuł: Jolanta Dec (id: 14)

Prezentacje:

Artykuł: Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (id: 36)
Tytuł prezentacji: Miasta przyjazne seniorom
Artykuł: Maria Magdalena Poulain (id: 12)
Tytuł prezentacji: Międzypokoleniowa przestrzeń cyfrowego miasta

Dyskusja:

Artykuł: Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (id: 36)Artykuł: Maria Magdalena Poulain (id: 12)Artykuł: Paweł Jaroszek (id: 40)Artykuł: Paweł Rabiej (id: 49)
12:40

PRZERWA KAWOWA

13:00

II SESJA PLENARNA

SMART CITY CZY MIASTO DLA LUDZI: PERSPEKTYWA ROKU 2030

Prowadząca:

Artykuł: Dr Monika Mizielińska-Chmielewska (id: 32)

Prezentacje:

Artykuł: Jan Szewc (id: 38)Artykuł: Krzysztof Gajór (id: 37)
ODKRYCIE ROKU 2019: Czy infrastruktura dla Smart City musi być droga? System Tap4Ticket
Artykuł: Cecylia Szymańska (id: 63)
Tytuł prezentacji: Jak transformować cyfrowo edukację na poziomie miasta i regionu
Artykuł: Łukasz Leszewski (id: 64)
Tytuł prezentacji: Obywatel 360 – konsolidacja danych o mieszkańcach. Wyzwania, korzyści i możliwości


Dyskusja:

Artykuł: Monika Kamińska (id: 123)Artykuł: Dr Jakub Chabik (id: 67)Artykuł: Łukasz Leszewski (id: 64)Artykuł: Dr inż. Paweł Tadejko (id: 84)Artykuł: Maciej Bluj (id: 126)
15:00

CO I JAK ZMIENIĆ W CYFROWEJ POLSCE?

SPOTKANIE OTWARTE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Z RADĄ DS. CYFRYZACJI PRZY MINISTRZE CYFRYZACJI

Prowadzący:

Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 33)
16:00

OBIAD


Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności