26 CZERWCA 2019 / ŚRODA

11:00

OTWARCIE KONFERENCJI

11:20

I SESJA PLENARNA

CYFROWE USŁUGI PUBLICZNE: NOWE ROZDANIE – PZIP 2019-2021

Prowadzący:

Artykuł: Grzegorz Nawrocki (id: 55)

Wystąpienia:

Artykuł: Marek Zagórski (id: 30)Artykuł: Arthur Mickoleit (id: 34)
Tytuł wystąpienia: Digital government is not about putting services online. It is about changing the culture of administration
(tłumaczenie symultaniczne)
12:40

DEBATA

CYFROWE SYNERGIE NOWOCZESNEGO PAŃSTWA

Moderator:

Artykuł: Bartosz Paszcza (id: 3)

Paneliści:

Artykuł: Marek Zagórski (id: 30)Artykuł: Przemysław Sypniewski (id: 71)Artykuł: Krzysztof Dyki (id: 29)Artykuł: Dr Ewa Janczar (id: 66)Artykuł: Dr Marcin Radziłowicz (id: 72)

Witold Drożdż, Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych ORANGE Polska [tbc]

13:30

OBIAD

14:30

SESJE RÓWNOLEGŁE

Bezpieczeństwo cyfrowe urzędów samorządowych: o krok od katastrofy

Prowadzący:

Artykuł: Dr Andrzej Kozłowski (id: 56)

Prezentacje:

Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji 

Artykuł: Dr inż. Dominika Lisiak-Felicka (id: 13)
Tytuł prezentacji: Cyberbezpieczeństwo urzędów administracji samorządowej - wyniki badań
Artykuł: Tomasz Salachna (id: 24)
Tytuł prezentacji: Aspekty cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego

Dyskusja:

Artykuł: Dr hab. inż. Andrzej Białas (id: 31)Artykuł: Juliusz Brzostek (id: 65)Artykuł: Andrzej Krzyżanek (id: 39)Artykuł: Dr inż. Dominika Lisiak-Felicka (id: 13)Artykuł: Maciej Lindscheid (id: 45)

Cyfrowy rozwój gmin – synergia działań samorządów i lokalnych operatorów

Prowadzący:

Artykuł: Franciszek Matysik (id: 82)

Prezentacje:

Artykuł: Karol Skupień (id: 43)Artykuł: Krzysztof Czuszek (id: 44)Artykuł: Sebastian Pycia (id: 46)

Dyskusja:

Artykuł: Tomasz Pacia (id: 47)Artykuł: Karol Skupień (id: 43)Artykuł: Karol Pruski (id: 42)Artykuł: Sebastian Pycia (id: 46)Artykuł: Krzysztof Czuszek (id: 44)

Smart City 3.0 Otwarte dane - bierny obywatel?

Prowadzący:

Artykuł: Szymon Ciupa (id: 6)

Prezentacje:

Artykuł: Krzysztof Izdebski (id: 10)
Tytuł prezentacji: Otwarte dane. Bolesne zderzenie rzeczywistości z hura optymizmem
Artykuł: Patrycja Szostok-Nowacka (id: 1)
Tytuł prezentacji: Upodmiotowiona wspólnota, bierny obywatel - o przyczynach braku aktywności komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym
Artykuł: Michał Ślósarz (id: 58)Artykuł: Jacek Trujnara (id: 51)
Tytuł prezentacji: Nowoczesne technologie w służbie miasta - geolokalizacja
Artykuł: Agata Miazga (id: 8)
Tytuł prezentacji: Otwierajmy razem dane publiczne

Dyskusja:

Artykuł: Agata Miazga (id: 8)Artykuł: Marcin Wojdat (id: 9)Artykuł: Wojciech Sańko (id: 23)Artykuł: Marcin Kazimierczak (id: 59)
16:30

PRZERWA KAWOWA

16:50

SESJE RÓWNOLEGŁE

Wspólna Infrastruktura Państwa a samorządowe usługi w chmurze. Koniec serwerów w urzędach?

Prowadzący:

Artykuł: Krzysztof Komorowski (id: 27)

Prezentacje:

Artykuł: Joanna Baranowska (id: 68)
Tytuł prezentacji: Chmura obliczeniowa w samorządach - korzyści i wyzwania
Artykuł: Tadeusz Osowski (id: 21)

Dyskusja:

Artykuł: Joanna Baranowska (id: 68)Artykuł: Roman Łożyński (id: 11)Artykuł: Tadeusz Osowski (id: 21)

Jan Maciej Czajkowski, członek Rady ds. Cyfryzacji, członek zespołu ds. społeczeństwa informacyjnego KWRiST


5G w polskich miastach - dylematy samorządowe

Prowadzący:

Artykuł: Dr Józef Orzeł (id: 69)

Prezentacje:

Artykuł: Grzegorz Czwordon (id: 28)Artykuł: Dariusz Dobkowski (id: 62)Artykuł: Dr inż. Jerzy Żurek (id: 79)
Tytuł prezentacji: Sieć 5G jako podstawa do budowy smart cities

Dr inż. Jacek Stępień, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Dyskusja:

Artykuł: Alicja Szczepańska (id: 86)Artykuł: Grzegorz Czwordon (id: 28)Artykuł: Ryszard Hordyński (id: 61)Artykuł: Dr inż. Jerzy Żurek (id: 79)

Dr inż. Jacek Stępień, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków


Standaryzacja cyfrowych usług publicznych: w poszukiwaniu konsensusu

Blok pod patronatem Centrum Usług Publicznych ITI EMAG w Katowicach

Prowadzący:

Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 33)

Prezentacje:

Artykuł: Jacek Paziewski (id: 85)Artykuł: Dr Paweł A. Nowak (id: 4)
Tytuł prezentacji: Rzeczywistość samorządowych eUsług publicznych AD 2019


Dyskusja:
Standaryzacja usług cyfrowych. Czy porozumienie rząd - samorządy jest możliwe?

Artykuł: Dr Paweł A. Nowak (id: 4)Artykuł: Dariusz Jędryczek (id: 15)Artykuł: Rafał Truszkowski (id: 41)Artykuł: Jacek Paziewski (id: 85)

Beata Wanic, naczelnik Wydziału Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu [tbc]

19:00

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

20:00

INFO-KOLACJA W SOCREALU

W PAŁACU KULTURY I NAUKI

W programie m.in.:

  • kolacja
  • wykład „Informatyka czasów Józefa Stalina” – Zbigniew Rudnicki, Muzeum Komputerów i Informatyki w Katowicach
  • wjazd na taras widokowy na 30 piętrze PKiN

27 CZERWCA 2019 / CZWARTEK

09:00

SESJE RÓWNOLEGŁE

Cyfrowy przełom w szkole: znaczenie samorządów i działań oddolnych

Prowadzący:

Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 33)

Prezentacje:

Artykuł: Dr Maciej Jakubowski (id: 76)Artykuł: Monika Skweres (id: 87)
Tytuł prezentacji: Transformacja środowiska pracy, kluczem do sukcesu - nowości w ofercie Client Solutions

Dyskusja:

Artykuł: Elżbieta Radwan (id: 60)Artykuł: Dr Maciej Jakubowski (id: 76)Artykuł: Tomasz Łukawski (id: 77)

 Paweł Jagielski, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 12 w Gnieźnie


Blockchain w administracji – widmo przyszłości czy świat realny?

Prowadzący:

Artykuł: Maciej Bułkowski (id: 22)


Prezentacje:

Artykuł: Piotr Rutkowski (id: 25)Artykuł: Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech (id: 2)
Tytuł prezentacji: Decentralizacja a blockchain
Artykuł: Dr Paweł Modrzyński (id: 57)


Dyskusja:

Artykuł: Piotr Rutkowski (id: 25)Artykuł: Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech (id: 2)Artykuł: Jakub Kachlicki (id: 83)Artykuł: Maciej Bułkowski (id: 22)Artykuł: Krzysztof Urbański (id: 53)Artykuł: Dr Paweł Modrzyński (id: 57)

Cyfrowa wartość dodana - nowe samorządowe koncepty

Prowadzący:

Artykuł: Dariusz Milka (id: 26)

Prezentacje:

Artykuł: Małgorzata Ratajska - Grandin (id: 18)Artykuł: Krzysztof Golubiewski (id: 52)Artykuł: Artur Wikar (id: 88)

Magdalena Milewska, Michał Wojak, Onet.pl

10:30

PRZERWA KAWOWA

10:50

SESJE RÓWNOLEGŁE

Finansowanie programów cyfryzacji Państwa w nowej perspektywie budżetowej UE lat 2021-2027

Prowadzący:

Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 33)

Prezentacje:

Artykuł: Rafał Sukiennik (id: 78)Artykuł: Agnieszka Aleksiejczuk (id: 50)

Dyskusja:

Artykuł: Dr Michał Gramatyka (id: 54)Artykuł: Dr Michał Boni (id: 75)Artykuł: Agnieszka Aleksiejczuk (id: 50)Artykuł: Rafał Sukiennik (id: 78)Artykuł: Krzysztof Szubert (id: 81)Artykuł: Dr Tomasz Komorowski (id: 90)

Mieszkaniec jako interfejs cyfrowej przestrzeni miasta – Internet Rzeczy w praktyce

Prowadzący:

Artykuł: Leszek Maśniak (id: 20)

Prezentacje:

Artykuł: Remigiusz Wiśniewski (id: 16)
Tytuł prezentacji: Jak wykorzystując nowoczesne technologie uczynić nasze miasta lepszym miejscem do życia
Artykuł: Krzysztof Szydłowski (id: 80)
Tytuł prezentacji: Emitel w projektach Smart City, IoT 

Maciej Szafran, T-Mobile Polska

Dyskusja:

Artykuł: Remigiusz Wiśniewski (id: 16)Artykuł: Krzysztof Szydłowski (id: 80)

Maciej Szafran, T-Mobile Polska


Polski emeryt w świecie smart cities. Cyfrowe miasta przyjazne starzeniu się

Prowadzący:

Artykuł: Jolanta Dec (id: 14)

Prezentacje:

Artykuł: Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (id: 36)
Tytuł prezentacji: Miasta przyjazne seniorom
Artykuł: Dr inż. Paulina Tota (id: 5)
Tytuł prezentacji: Miasto inteligentne – miasto dostępne. Nowoczesne technologie miejskie w kontekście projektowania uniwersalnego
Artykuł: Maria Magdalena Poulain (id: 12)
Tytuł prezentacji: Międzypokoleniowa przestrzeń cyfrowego miasta

Dyskusja:

Artykuł: Prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (id: 36)Artykuł: Dr inż. Paulina Tota (id: 5)Artykuł: Maria Magdalena Poulain (id: 12)Artykuł: Paweł Jaroszek (id: 40)Artykuł: Paweł Rabiej (id: 49)
12:40

PRZERWA KAWOWA

13:00

II SESJA PLENARNA

SMART CITY CZY MIASTO DLA LUDZI: PERSPEKTYWA ROKU 2030

Prowadząca:

Artykuł: Dr Monika Mizielińska-Chmielewska (id: 32)

Prezentacje:

Artykuł: Daniel Wawrzyniak (id: 89)Artykuł: Jan Szewc (id: 38)Artykuł: Krzysztof Gajór (id: 37)
ODKRYCIE ROKU 2019: Czy infrastruktura dla Smart City musi być droga? System Tap4Ticket
Artykuł: Cecylia Szymańska (id: 63)
Tytuł prezentacji: Jak transformować cyfrowo edukację na poziomie miasta i regionu
Artykuł: Łukasz Leszewski (id: 64)
Tytuł prezentacji: Obywatel 360 – konsolidacja danych o mieszkańcach. Wyzwania, korzyści i możliwości


Dyskusja:

Artykuł: Dr Jakub Chabik (id: 67)Artykuł: Łukasz Leszewski (id: 64)Artykuł: Dr inż. Paweł Tadejko (id: 84)Artykuł: Daniel Wawrzyniak (id: 89)
15:00

CO I JAK ZMIENIĆ W CYFROWEJ POLSCE?

SPOTKANIE OTWARTE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Z RADĄ DS. CYFRYZACJI PRZY MINISTRZE CYFRYZACJI

Prowadzący:

Artykuł: Krzysztof Głomb (id: 33)
15:30

OBIAD


Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności