O Konferencji

Cyfrowa Polska. Dylematy i wyzwania


Coraz częściej w mediach pojawiają się informacje o starcie nowych e-usług publicznych, udostępnianych przez resort cyfryzacji i samorządy lokalne. Na systemy informatyczne sektora publicznego oraz sieci teleinformatyczne wydamy w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej prawie 10 mld złotych. Czy jest świetnie? No niezupełnie. Wiele wskazuje jednak na to, że to kolos na glinianych nogach, co pokazują m.in. systematyczne awarie platformy ePUAP, deficyt współpracy rządu i samorządów na polu informatyzacji administracji, czy chaos w sferze cyfrowych usług publicznych, nieuporządkowanych, wciąż mało przyjaznych dla użytkownika, nieodpornych na ataki hakerów.

Problemy to nasza specjalność

Problemy te stały się przewodnią tematyką 23 Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca br., po raz pierwszy w Warszawie. Ważną częścią wydarzenia będzie prezentacja założeń nowego Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2019-2021 oraz dyskusji na jego temat. Plan jest w istocie programem konkretnych działań Rządu RP na najbliższe lata, a także prezentacją nowego sposobu myślenia o cyfryzacji kraju, w którym istotną rolę odgrywać będzie współpraca ministerstw z samorządami.

- Stoimy przed pilnym wyzwaniem uporządkowania „podglebia” polskiej cyfrowej administracji. Bez usystematyzowania i standaryzacji cyfrowych usług publicznych nadal będziemy wielokrotnie inwestować w podobne rozwiązania, choć wystarczyłoby raz a dobrze. Bez wypracowania i doprecyzowania w działaniu nowych mechanizmów koordynacji i współpracy między resortami a samorządami, nadal będziemy budować systemy informatyczne niekomunikujące się ze sobą, pozbawione interoperacyjności, mało dojrzałe funkcjonalnie ­– zapewnia Krzysztof Głomb, dyrektor programowy 23KMWI, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – Dlatego istotną część konferencji chcemy poświęcić w tym roku tym właśnie kwestiom.

Najważniejsze są fundamenty

Główne sesje konferencji poświęcone będą zatem fundamentalnym zagadnieniom: standaryzacji cyfrowych usług publicznych (realizowana wspólnie z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach), bezpieczeństwu cyfrowemu w samorządach, Wspólnej Infrastrukturze Państwa i miejscu samorządów w oferowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji „chmurze krajowej”. Myśleniu o obecnej sytuacji towarzyszyć będzie podczas konferencji konfrontacja z wyzwaniami nadchodzącej dekady lat 20-tych XXI wieku. Stąd sesje prezentujące miejsce nowych technologii w planach rozwojowych rządu i samorządów: 5G, blockchain, sztuczna inteligencja.

Zaplanowano także włączenie się w dyskusję nad kształtem unijnych programów operacyjnych na lata 2021-2027, w ramach których, finansowane będą inwestycje w projekty informatyczne sektora publicznego oraz podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców i przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.  Duża część wydarzenia dedykowana będzie tematyce smart cities, między innymi problemom rozwoju inteligentnych rozwiązań miejskich, bazujących na zaawansowanych technologiach cyfrowych, w… starzejących się polskich miastach. A także otwieraniu publicznych danych przez władze miast, któremu – niestety – nie towarzyszy w Polsce istotny przyrost oddolnych inicjatyw ich wykorzystania np. dla budowy lokalnych aplikacji mobilnych.  

Gość specjalny

Gościem specjalnym tegorocznej konferencji będzie Arthur Mickoleit – europejski ekspert w zakresie cyfrowej administracji, obecnie analityk firmy badawczo-doradczej Gartner. – To światowej klasy ekspert. Wcześniej pracował dla OECD, rządów Serbii, Bośni i Hercegowiny, Francji i państwowych agencji w krajach arabskich. Uczestnicy konferencji będą mogli z nim dyskutować m.in o międzynarodowych standardach na polu administracji cyfrowej – na styku samorządów i rządów państw – zwraca uwagę Arkadiusz Złotnicki, wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.   

Warto przyjechać do Warszawy

Organizatorzy przygotowali specjalne oferty uczestnictwa dla przedstawicieli sektora publicznego oraz podmiotów komercyjnych dostępne pod adresem: https://23.kmwi.pl/#rejestracja. Zachęcają do uczestnictwa przede wszystkim decydentów samorządowych: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przewodniczących rad, a także osoby odpowiedzialne za cyfrowy rozwój w urzędach i jednostkach organizacyjnych gmin, powiatów i województw.

W trakcie wydarzenia swoje posiedzenie zaplanowała Rada ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, której członkowie będą prelegentami sesji i panelistami dyskusji konferencyjnych.

Serdecznie zapraszam!

Krzysztof Głomb
Prezes SMWI

Archiwum

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności