Prelegenci

Prelegent

Powrót do listy

Dr hab. inż. Andrzej Białas


Profesor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Ukończył studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał stopień doktora a następnie stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka, eksponując swój dorobek z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dr hab. inż. Andrzej Białas jest zatrudniony w „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG” w Katowicach, gdzie realizuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, dotyczące:
• zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania,
• tworzeniem centrów operacyjnych bezpieczeństwa,
• inżynierii zabezpieczeń, w tym zwłaszcza tematyki zaufania do zabezpieczeń (Common Criteria),
• inżynierii wiedzy,
• zastosowań kryptografii,
• komputerowego wspomagania procesów związanych z bezpieczeństwem.

Zrealizował 7 dużych i 16 mniejszych projektów krajowych, 13 typowo wdrożeniowych oraz 3 duże międzynarodowe dotyczące zarządzania ryzykiem, w tym:  • VALUESEC – Mastering the Value Function of Security Measures; EU FP7 (2011-2014),  • CIRAS Critical Infrastructure Risk Assessment Support; EC CIPS/ISEC2013 DG HOME (2014-2016). Jest autorem/współautorem 6 patentów i ponad 120 publikacji naukowych, w tym kilku obszernych monografii. Równolegle z działalnością badawczo-rozwojową prowadził zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych dotyczące: zastosowania kryptografii, cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, techniki cyfrowej, modelowania, systemów informacyjnych zarządzania, testowania oprogramowania. Członkostwo w grupach eksperckich: • IFIP WG11.1 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji), • EU IMGS TA4 (bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej), • Common Criteria Development Group (CCDB), • Common Criteria Users Forum (CCUF), • zespół ekspertów ENISA ds. opracowania założeń europejskiego systemu certyfikacji IT (2016/17), • Komitet Techniczny PCA ds. opracowania krajowego systemu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów informatycznych według ISO/IEC 15408 Common Criteria, • Grupa Robocza ds. Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji.

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności