Prelegenci

Prelegent

Powrót do listy

Dr inż. Dominika Lisiak-Felicka


Adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Łódzkiego

Magister inżynier informatyki, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz na stanowisku starszego wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Jest autorką bądź współautorką ponad 30 publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, zarządzania projektami i informatyki. Bieżące zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo informacji, zarządzanie ryzykiem, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej i podmiotach wykonujących działalność leczniczą, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), analiza danych. Czynna uczestniczka konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Ukończyła wiele szkoleń i kursów, w tym: „Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”, „Ochrona danych osobowych – nowe wymagania RODO”, „PRINCE2® Foundation” i „Microsoft Power BI”. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Zapraszamy do udziału w ankiecie, której wyniki będą omawiane w trakcie konferencji. 
Celem badania jest analiza istniejącej sytuacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach administracji samorządowej w Polsce. Badanie ma charakter naukowy, a uzyskane dane będą wykorzystane w formie zagregowanej wyłącznie do sporządzania zestawień i analiz statystycznych w publikacji naukowej oraz na 23 Konferencji “Miasta w Internecie” 

Wejdż do ankiety: 
https://cyberbezpieczenstwo.webankieta.pl/

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie Polityki Prywatności.

Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się z naszym regulaminem Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności